Celebrities in NICOLE+FELICIA - Ariadna Gutierrez

May 08, 2019

2014哥倫比亞小姐選美冠軍 Ariadna Gutierrez 穿著NF 春夏2019 訂製系列 出席美國告示牌音樂頒獎典禮